Zásady ochrany osobních údajů

Jak pracujeme s Cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 2023-06-05

Aktualizováno: 4. 9. 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti JustGo – studium v zahraničí s.r.o. o shromažďování a používání informací, které shromažďuje při vašem přístupu na https://www.justgostudium.cz/ (dále jen „Služba“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob, jakým jste chráněni podle zákonů na ochranu soukromí.

Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nepřistupujte k naší Službě ani ji nepoužívejte, pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

JustGo – studium v zahraničí s.r.o. je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. K tomu může dojít bez předchozího upozornění.

JustGo – studium v zahraničí s.r.o. zveřejní revidované Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách https://www.justgostudium.cz/

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje používané k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. https://www.justgostudium.cz/ shromažďuje následující informace:

 • Údaje o využití
 • E-mail
 • Jméno

Údaje o využití zahrnují následující:

 • Adresy internetového protokolu (IP) počítačů přistupujících k webu
 • Požadavky webových stránek
 • Odkazující webové stránky
 • Prohlížeč používaný k přístupu na stránky
 • Čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace

https://www.justgostudium.cz/ shromažďuje a přijímá od vás informace následujícím způsobem:

 • Když vyplníte registrační formulář nebo jinak odešlete své osobní údaje.
 • Při interakci s naší službou.

Vaše informace budou uloženy po dobu až 365 dnů poté, co již nebudou vyžadovány k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu pro účely hlášení nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Jak používáme vaše informace

https://www.justgostudium.cz/ může použít vaše údaje k následujícím účelům:

 • Kontaktovat vás. JustGo – studium v zahraničí s.r.o. bude vás kontaktovat e-mailem, telefonem, SMS nebo jinou formou elektronické komunikace související s funkcemi, produkty, službami nebo aktualizacemi zabezpečení, bude-li to nutné nebo přiměřené.
 • Shromažďování posudků a zpětné vazby od zákazníků. Pokud sdílíte posudek nebo recenzi o svých zkušenostech s používáním naší služby, budou sdíleny nebo jinak použity na webu.
 • Marketingové a propagační iniciativy. JustGo – studium v zahraničí s.r.o. použije nekonkrétní informace shromážděné od vás za účelem zlepšení našeho marketingového úsilí.
 • Cílená reklama. Vaše osobní údaje budou použity ke zlepšení reklamních aktivit, které jsou relevantní pro vaše konkrétní zájmy.

Jak sdílíme vaše informace

JustGo – studium v zahraničí s.r.o. bude sdílet vaše informace, je-li to možné, v následujících situacích:

 • S vaším souhlasem. JustGo – studium v zahraničí s.r.o. bude sdílet vaše informace za jakýmkoli účelem s vaším výslovným souhlasem.

Sdílení třetí stranou

Jakákoli třetí strana, se kterou sdílíme vaše informace, musí zveřejnit účel, pro který zamýšlí vaše informace použít. Musí uchovávat vaše údaje pouze po dobu zveřejněnou při vyžádání nebo obdržení uvedených informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí dále shromažďovat, prodávat ani používat vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy je to nutné k provedení stanoveného účelu.

Vaše informace mohou být sdíleny s třetí stranou z následujících důvodů:

 • Informace z Analytics. Vaše informace mohou být sdíleny s online analytickými nástroji za účelem sledování a analýzy návštěvnosti webu.
 • Zlepšení cílených reklamních kampaní. JustGo – studium v zahraničí s.r.o. spolupracuje s poskytovateli služeb třetích stran za účelem zlepšení cílených reklamních kampaní.
 • Marketingové iniciativy. Vaše informace budou použity pro generování a zasílání bulletinů, e-mailový marketing, reklamy a další.

Pokud se rozhodnete takové informace poskytnout při registraci nebo jinak, dáváte JustGo – studium v zahraničí s.r.o. povolení používat, sdílet a uchovávat tyto informace způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše informace mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

 • Dodržování platných zákonů, nařízení nebo soudních příkazů.
 • Reakce na tvrzení, že používáním naší služby porušujete práva třetích stran.
 • Vymáhání smluv, které s námi uzavřete, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Webové stránky používají soubory cookie, které uživatelům pomáhají efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, lze nastavit bez vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny.

 • Nezbytně nutné soubory cookie. Nezbytně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze správně používat bez nezbytně nutných souborů cookie.
 • Výkonové soubory cookie. Výkonnostní soubory cookie se používají ke zjištění, jak návštěvníci používají web, např. analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
 • Soubory cookie pro cílení. Soubory cookie pro cílení se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahoví partneři, bannerové sítě. Tyto soubory cookie mohou společnosti používat k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
 • Funkční soubory cookie. Funkční soubory cookie se používají k zapamatování informací o návštěvnících na webu, např. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.
 • Neklasifikované soubory cookie. Neklasifikované soubory cookie jsou soubory cookie, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu kategorizace.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. https://www.justgostudium.cz/ využívá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránil zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytujete, musíte k naší službě přistupovat na vlastní nebezpečí.

JustGo – studium v zahraničí s.r.o. nenese odpovědnost za výkon webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaše interakce s nimi. Když opustíte tento web, doporučujeme vám zkontrolovat postupy ochrany osobních údajů na jiných webech, se kterými komunikujete, a určit přiměřenost těchto postupů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Název: JustGo – studium v zahraničí s.r.o.

Adresa: Hviezdoslavova 511/29, 149 00 Praha 4 – Háje

E-mail: info@justgostudium.cz

Web: https://www.justgostudium.cz/

Telefon: +420 724 590 129

Kontakt
Hviezdoslavova 511/29
+420 724 590 129
+420 733 691 829
Spisová značka: C 309711 vedená u Městského soudu v Praze
https://www.justgostudium.cz/wp-content/uploads/2024/05/icef-batch-160x160.png
Novinky
Newsletter

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.