Blog

Říkáte si , proč jet studovat do zahraničí, když stejně budu sedět doma na online výuce?

17. 2. 2021
Školy v zahraničí jsou otevřené a fungují.

Chyba lávky! Školy v USA, Kanadě i dalších zemích fungují daleko otevřeněji než ty naše v současné chvíli!

USA – od začátku školního roku je většina škol otevřená či učí v hybridním modelu. Vše je v gesci jednotlivých států. Sporty a mimoškolní aktivity dále fungují. Povinné jsou roušky ve třídách a mimo přímou sportovní aktivitu. Začátkem školního roku bylo omezeno třeba obecenstvo u dramatických kroužků/divadelních/ představení, ale i to se již nyní uvolňuje. Zahraniční studenti na vízum J1 mají přístup do země již od začátku školního roku 2020.

Kanada – většina škol je otevřená či učí v hybridním modelu při upraveném schématu výuky v kratších semestrech, tzv. quadmestr – 2 předměty v 44 denním cyklu nebo octomestr – 1 předmět v 22 denním cyklu. Systém výuky si řídí jednotlivé školní distrikty. Sportovní a mimoškolní aktivity probíhají, ale spíše omezeně, při dodržování pravidel daných vládou. Místní komunitní sportovní kluby, kde studenti mohou být aktivní, fungují normálně.

Zahraniční studenti v Kanadě i USA opět normálně studují. Obě země mají nastavená přehledná a predikovatelná pravidla pro studium zahraničních studentů, což láká mnoho mladých lidí se v této době vydat na cesty. Možnosti jsou nepřeberné, ať už kratší program od dubna 2021 , semestr od září 2021 nebo celý školní rok 2021/22.

 

Kontakt
Hviezdoslavova 511/29
+420 724 590 129
+420 733 691 829
Spisová značka: C 309711 vedená u Městského soudu v Praze
https://www.justgostudium.cz/wp-content/uploads/2024/05/icef-batch-160x160.png
Novinky
Newsletter

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.